ประเทศไทยเสี่ยงฟองสบู่แตกสูงสุด

2019 M11 16
บทความ

สภาเศรษฐกิจโลกเผยความเสี่ยงต่อการประกอบธุรกิจในประเทศไทย 5 เรื่อง

พบปัญหาเศรษฐกิจฟองสบู่นำมาเป็นอันดับแรก

วันนี้ (15พ.ย.62) สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ได้ศึกษารายงานเรื่อง "ความเสี่ยงระดับภูมิภาคในการประกอบธุรกิจ ที่จัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลการจัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจของภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก พบว่า เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจลดลงเหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด 225% ของจีดีพีโลก สะท้อนความอ่อนแอของภาคการเงินส่งผลเกี่ยวเนื่องต่อ ความเสี่ยงในด้านการจ้างงาน การจัดสวัสดิการของภาครัฐแก่ประชาชน และราคาพลังงาน 

นอกจากนั้นสภาเศรษฐกิจโลก ได้จัดอันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจทั่วโลกปีนี้ 10 อันดับแรก คือ

1.วิกฤตทางการเงิน

2.การโจมตีทางไซเบอร์

3.ภาวะการว่างงาน

4.วิกฤตราคาพลังงาน

5.ความล้มเหลวของรัฐบาล

6.ความวุ่นวายทางสังคม

7.การโจรกรรมข้อมูล

8.ความขัดแย้งระหว่างรัฐ

9.การขาดโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

10.เศรษฐกิจฟองสบู่

โดยความเสี่ยงในการทำธุรกิจสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนั้น แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเทคโนโลยี ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ โดยสรุป 10 อันดับความเสี่ยงในการทำธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ได้แก่ 1.ภัยธรรมชาติ 2.การโจมตีทางไซเบอร์ 3.ความขัดแย้งระหว่างรัฐ 4.วิกฤตการณ์ทางการเงิน 5.เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศที่รุนแรง 6.เศรษฐกิจฟองสบู่ 7.การโจรกรรมข้อมูล 8.วิกฤตราคาพลังงาน 9.ภาวการณ์ว่างงาน 10.ความล้มเหลวของรัฐบาล

ส่วนความเสี่ยงในการทำธุรกิจในประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่

1.เศรษฐกิจฟองสบู่

2.ความล้มเหลวของรัฐบาล

3.การโจมตีทางไซเบอร์

4.ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโดยมนุษย์ 

5.ความไม่มั่นคงทางสังคม 

Cr.ข้อมูลจาก TNN

เมื่อเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงและไม่มั่นคงแบบนี้การเตรียมหารายได้ เพื่อรองรับสภาวะทางสังคม ควรเป็นเรื่องที่ต้องทำเป็นอันดับต้นๆ

ดังนั้นการหารายได้ในปี 2019 ที่คุณไม่จำเป็นต้องมีเงินลงทุน ได้เกิดขึ้นจริงแล้วบนแอปพลิเคชัน eafy เพียงแค่สมัครสมาชิกเข้ามาเป็นผู้แนะนำสินค้าไปยังโซเชียลมีเดีย และเมื่อมีการสั่งซื้อจากการแนะนำของคุณ คุณก็จะได้รับรายได้เป็นค่าคอมมิชชันจากยอดขาย

ดาวน์โหลด eafy application ฟรี ทั้ง iOS และ Android > https://eafyth.page.link/VUaK